ارتباط با ما

فرم ارسال پیام

نام:
نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
نشانی پست الکترونیک:

جهت امکان پیگیری درخواست خود از طریق سامانه پشتیبانی دانشگاه از نشانی پست الکترونیک UT استفاده نمایید.

کلیه مکاتبات بعدی در صورت لزوم از طریق آدرس پست الکترونیک واردشده انجام خواهد شد.
موضوع:
متن پیام:
ارسال فایل تکمیل شده اطلاعات ضامن:
حداکثر حجم مجاز جهت ارسال فایل، ۱ مگابایت می‌باشد.
 

تلفن های تماس

آدرس

آدرس پستی

آدرس پست الکترونیکی

| 14,679