انتخاب ایده های دانشجویی برتر سال ۱۳۹۱

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مرکز رشد واحد های فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد همزمان با هفته پژوهش، از میان ایده های دانشجویان نوآور و صاحب ایده دانشگاه تهران نسبت به انتخاب ایده های برتر در هر یک از گروههای تخصصی اقدام و ضمن تجلیل شایسته از برگزیدگان، از تجاری سازی ایده های برتر ایشان حمایت ویژه به عمل آورد. بدین منظور دانشجویان علاقه مند به شرکت در این رقابت می توانند نسبت به تکمیل فرم پیوست ( فرم ایده برتر) و ارسال ایده های خود به آدرس پست الکترونیک roshd@ut.ac.ir حداکثر تا پایان آبان ماه 1391اقدام نمایند.

جشنواره ها و همایش ها ادامه مطلب

برنامه غذایی ناهار دانشکده ها از تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ لغایت ۱۳۹۱/۰۸/۰۳

جهت مشاهده برنامه غذایی به ادامه مطلب و پیوست آن مراجعه شود.

تغذیه دانشجویی ادامه مطلب

انتخاب دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۱

جشنواره دانشجوی نمونه

» آخرین زمان تحویل مدارک:

از تاریخ20/06/1391لغایت 27/07/1391 مدارک خود را به امور دانشجویی پردیس تحویل نمایید.

» نکات و شرایط مهم:

دانشجویان گرامی علاوه بر تکمیل فرم امتیاز متقاضی و ارائه آن به همراه مدارک به دانشکده و یا پردیس، ملزم به ثبت نام از طریق سامانه انتخاب دانشجوی نمونه به آدرس http://91.99.101.134 می باشند (زمان 20/7/91 لغایت 27/7/91 می باشد.) . بدیهی است مدارک دانشجویانی که از طریق سامانه مزبور ثبت نام نداشته باشند رسیدگی نخواهد شد.آیین نامه و فرمها مورد نیا در پیوست قابل مشاهده می باشد.آیین نامه انتخاب دانشجویی نمونه
دانشجویان پردیس 3 (کاسپین) و فومن مدارک و فرم وام را به اموردانشجویی پردیس 3 و فومن تحویل نمایند.

دانشجوی نمونه ادامه مطلب