یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶

ارتباط با ما

فرم ارسال پیام

نام:
نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
نشانی پست الکترونیک:
کلیه مکاتبات بعدی در صورت لزوم از طریق آدرس پست الکترونیک واردشده انجام خواهد شد.
موضوع:
متن پیام
ارسال فایل تکمیل شده اطلاعات ضامن:
حداکثر حجم مجاز جهت ارسال فایل، 1 مگابایت می‌باشد.
  ضمن ثبت این درخواست، صحت اطلاعات فوق را تأیید می‌نمایم.
 

تلفن های تماس

آدرس

آدرس پستی

آدرس پست الکترونیکی

| 13,525