فرم درخواست خوابگاه متأهلی

نکات و شرایط مهم

  • از وام مسکن  یا ودیعه مسکن صندوق رفاه دانشجویان استفاده ننمایند.
  • از موسسات دیگر کمکی دریافت نکنند.
  •  اشتغال به کار نداشته باشند(بجز کار دانشجویی).
  • خود و خانواده دانشجو ساکن استان تهران نباشند.
  • دانشجو بیش از ۲ فرزند نداشته باشد.
  • دانشجوی بورسیه نباشد.
  • دانشجوی نوبت دوم نباشد.

با سلام و احترام

اینجانب

نام (الزامی)

نام خانوادگی(الزامی)

شماره دانشجویی(الزامی)

محل سکونت(الزامی)

آدرس محل سکونت دائمی (باذکر استان، شهرستان، شهرو...)(الزامی)

تلفن محل سکونت دائمی به همراه کد شهرستان(الزامی)

تلفن همراه(الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما ترجیحا UT (الزامی)

درخواست صدور معرفی نامه خوابگاه متاهلین را دارم.


درصورت تمایل نسبت به محاسبه امتیاز مقالات پژوهشی جهت اخذ خوابگاه متاهلی، اطلاعات مربوط به مقالات خود را براساس فرمت اعلام شده در پیوست از طریق زیر همراه با درخواست خود ارسال نمایید.

ارسال فایل اطلاعات مقالات پژوهشی »دریافت فایل اعلام مقالات پژوهشی

صحت اطلاعات فوق را تایید می نمایم.

 

فایل های پیوست (1 فایل)

| 8,021