یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶

درخواست صدور معرفی‌نامه تسویه حساب با اداره کل امور خوابگاهها

دانشجویانی که در طول مقطع تحصیلی از خوابگاه استفاده نموده‌اند (به جز دانشجویان دانشکده فنی کاسپین و فومن) لازم است پیش از تکمیل فرم درخواست تسویه‌حساب با امور دانشجویی، نسبت به تکمیل فرم زیر و انجام تسویه‌حساب با اداره کل امور خوابگاهها اقدام نمایند.

 

پس از ثبت فرم زیر، درخواست شما توسط کارشناس بررسی شده و پس از مکاتبه اداری لازم، شماره معرفی‌نامه مذکور جهت مراجعه به پذیرش خوابگاه (پذیرش کوی دانشگاه، جهت تسویه‌حساب برادران و پذیرش خوابگاه فاطمیه، جهت تسویه‌حساب خواهران) و انجام تسویه حساب با اداره کل امور خوابگاهها از طریق پست الکترونیکی واردشده برایتان ارسال خواهد شد.

 

فرم درخواست صدور معرفی‌نامه جهت تسویه با اداره خوابگاهها
نام:
نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
کد ملی:
کد ملی خود را بدون خط تیره وارد نمایید.
نشانی پست الکترونیک:
توجه: کلیه مکاتبات بعدی جهت تسویه‌حساب از طریق آدرس پست الکترونیک واردشده انجام خواهد شد.
 
| 2,224