درخواست صدور معرفی‌نامه تسویه‌حساب با اداره کل امور خوابگاه‌ها

دانشجویانی که در طول مقطع تحصیلی از خوابگاه استفاده نموده‌اند (به جز دانشجویان دانشکده فنی کاسپین و فومن) لازم است پیش از تکمیل فرم درخواست تسویه‌حساب با امور دانشجویی، نسبت به تکمیل فرم زیر و انجام تسویه‌حساب با اداره کل امور خوابگاهها اقدام نمایند.

 

پس از ثبت فرم زیر، درخواست شما توسط کارشناس بررسی شده و پس از مکاتبه اداری لازم، شماره معرفی‌نامه مذکور جهت مراجعه به پذیرش خوابگاه (پذیرش کوی دانشگاه، جهت تسویه‌حساب برادران و پذیرش خوابگاه فاطمیه، جهت تسویه‌حساب خواهران) و انجام تسویه حساب با اداره کل امور خوابگاهها از طریق پست الکترونیکی واردشده برایتان ارسال خواهد شد.

 

فرم درخواست صدور معرفی‌نامه جهت تسویه با اداره خوابگاهها
نام:
نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
کد ملی / شماره گذرنامه:
کد ملی یا شماره گذرنامه (جهت دانشجویان غیرایرانی) را بدون خط تیره وارد نمایید.
نشانی پست الکترونیک:

جهت امکان پیگیری درخواست خود از طریق سامانه پشتیبانی دانشگاه از نشانی پست الکترونیک UT استفاده نمایید.

کلیه مکاتبات بعدی جهت تسویه‌حساب از طریق آدرس پست الکترونیک واردشده انجام خواهد شد.
captcha
عبارت داخل تصویر را وارد نمایید.
 
| 2,593