یکشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۶

فرم افتتاح حساب بانک تجارت

جهت افتتاح حساب بانک تجارت، پس از حصول اطمینان از عدم صدور حساب تجارت توسط دانشگاه (از طریق بخش جستجوی شماره حساب) و ارائه درخواست از طریق مسئول رشته خود در قسمت امور وام جهت صدور معرفی نامه، به همراه معرفی نامه، فرم های تکمیل شده پیوست، شناسنامه و کارت ملی به بانک تجارت واقع در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مراجعه نمایید.

فایل های پیوست (1 فایل)

| 9,280