ثبت نام در بیست و نهمین دوره مسابقات قران کریم دانشجویان (مرحله دانشگاهی)

جهت ثبت نام تا روز یکشنبه ۹۲/۱۱/۲۷ به سایت باشگاه دانشجویان http://scsc.ut.ac.ir  مراجعه نمایید.

فایل های پیوست (1 فایل)

موضوع: امور فرهنگی و اجتماعی | 1,843