یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶

اعطای وام شرافتی ازدواج

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متأهل پردیس دانشکده های فنی می رساند که تعداد محدودی وام شرافتی قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به افراد واجد شرایط (تاریخ عقدنامه کمتر از ۱۲ ماه در زمان ارائه درخواست ،کسب امتیاز بر اساس جدول امتیاز بندی و اولویت بر اساس امتیاز کسب شده) از طرف بنیاد حامیان دانشکده فنّی اعطاء می گردد.

لطفاً در صورت تمایل فرم درخواست خود را حداکثر تا هجدهم هر ماه تکمیل و به معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس تحویل نمایید. شایان ذکر است جهت ارائه درخواست آذر ماه ۹۴ تا تاریخ ۹۴/۹/۱۸ نسبت به ارسال فرم درخواست اقدام نمایید.

بدیهی است درخواست های متقاضیان پس از بررسی و احراز شرایط، مراتب جهت تکمیل پرونده به ایشان اعلام می گردد. فرم درخواست و جدول امتیاز بندی در آیین نامه پیوست قابل مشاهده و چاپ می باشد.

مدارک مورد نیاز

۱- اصل و کپی صفحات شناسنامه متقاضی(دانشجو)
۲- اصل و کپی صفحات شناسنامه همسرمتقاضی
۳-اصل و کپی کارت ملی متقاضی(دانشجو)
۴-اصل و کپی کارت ملی همسرمتقاضی
۵- اصل و کپی سند ازدواج(کپی صفحات ۲و۳و۴و۵)
۶- مدارک مورد نیاز جهت امتیاز بندی براساس جدول مندرج در آیین نامه
۷- فرم درخواست وام شرافتی
۸- گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی متقاضی

فایل های پیوست (2 فایل)

موضوع: امور وام و تسهیلات | 4,478